Binnen enkele miljoe­nen jaren ontstaat er een nieuw super­continent: Ama­sia. Dat staat te lezen in Sci­ence. Aartsvi­jan­den Rus­land en de Verenigde Stat­en zullen aldus met elka­ar ver­bon­den waren. In het verleden waren er al eerdere super­con­ti­nen­ten: Pan­gaea, Rodinia en Nuna.

Amasia supercontinentOver the next few hun­dred mil­lion years, the Arc­tic Ocean and the Caribbean Sea will dis­ap­pear, and Asia will crash into the Amer­i­c­as form­ing a super­con­ti­nent that will stretch across much of the North­ern Hemi­sphere. That’s the con­clu­sion of a new analy­sis of the move­ments of these giant land­mass­es.

Unlike in today’s world, where a vari­ety of tec­ton­ic plates move across Earth’s sur­face car­ry­ing the bits of crust that we rec­og­nize as con­ti­nents, ancient Earth was home to super­con­ti­nents, which com­bined most if not all major land­mass­es into one. Pre­vi­ous stud­ies sug­gest that super­con­ti­nents last about 100 mil­lion years or so before they break apart, set­ting the pieces adrift to start anoth­er cycle.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *