Samenstelling van het heelalHet ruimteveer Endeav­our vertrok van­daag van op Cape Canaver­al voor haar 25ste en laat­ste ruimtereis. Tij­dens deze laat­ste missie draagt de space shut­tle een spe­ci­aal meetinstru­ment om onder­zoek te doen naar onge­wone materie.

De Alpha Mag­netis­che Spec­trom­e­ter (AMS), een toes­tel van zo’n €1,5 mil­jard, zal het hee­lal scan­nen op zoek naar sporen van anti­ma­terie en de mys­terieuze ‘donkere materie’. Deze beïn­vloedt de beweg­ing en stral­ing van ster­ren en melk­weg­s­telsels. Onder­zoek­ers denken dat de anti­ma­terie zich par­al­lel aan de nor­male materie heeft gevor­md, maar ze lijkt te zijn verd­we­nen uit het hee­lal.

De AMS zal bin­nenko­rt op aan het ISS wor­den gekop­peld alvorens zijn onder te begin­nen. Het instru­ment is in staat op cir­ca 2.000 deelt­jes per sec­onde te con­trol­eren op ‘grav­i­ta­tion­al lens­ing’, wat een teken kan zijn onge­woon sterke beïn­vloed­ing. Ik kijk alvast uit naar het eerste visuele bewi­js!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.