Axelle red concert in FnacHet was zater­dag toen Car­men en ik naar het optre­den van Axelle Red gin­gen. De Bel­gis­che diva uit Has­selt gaf een klein con­cert in onze Fnac aan de Groen­plaats. Zo stond dat toch aangekondigd in het kleine pam­flet dat ik er enkele weken gele­den vond.

Iets voor vieren ston­den we mid­denin de groep toeschouw­ers die voor­beeldig wacht­ten op de rood­harige zan­geres. Ze liet een kwartiert­je op zich wacht­en, maar dat was niet erg. Het kleine podi­um was net breed genoeg voor twee barkrukken. De arti­este en haar begelei­der maak­ten er een volledig akoestis­che set van met hun gitaren als enige begelei­d­ing.

Zoals verwacht bracht ze een hele reeks num­mers uit haar nieuwe CD, Un Coeur Comme le Mien (2011). Dat album kocht ik qua­si meteen kocht nadat het ander­halve maand gele­den uitk­wam. De num­mers, velen met een bood­schap, zijn typ­isch Axelle… en toch weer nét dat beet­je anders. Het is overi­gens pri­ma luis­ter­vo­er om m’n Frans te ver­beteren onder­weg naar Brus­sel. Ook Car­men kende de num­mers onder­tussen al door en door. Het bek­end­ste num­mer van de nieuwe plaat is waarschi­jn­lijk La Claque.

Na het optre­den bleven we nog even rond­hangen voor de signeers­essie. Ik zou mezelf alles­be­halve omschri­jven als handtekenin­gen­jager. Maar na al die jaren luis­ter­plezi­er leek het me oppor­tu­un om m’n hele col­lec­tie — of toch het­geen ik kon terugvin­den — ineens te lat­en signeren.

Axelle Red gesigneerde CDs
Een deel van m’n Axelle Red albums, nu mét handteken­ing. :)

Bij deze ben ik nu dus de trotse eige­naar van een mooie col­lec­tie gesigneerde albums. Ik zal vooral­snog albums bli­jven kopen, al is het maar om haar inzet als ambas­sadeur van UNICEF te belo­nen.

Veel suc­ces nog Fabi­enne, het was een genoe­gen je te ont­moeten en ik kijk alvast reikhalzend uit naar je vol­gende plaat.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.