Fitch Ratings

Ratingsbureau Fitch stelde vandaag de ‘ratingoutlook’ van België bij van ‘Stabiel’ naar ‘Negatief’, net als die andere kredietbeoordelaar Standard & Poor’s al eerder deed vorig jaar in december.1The Guardian, S&P gives Belgium credit rating warning amid political uncertainty, 14 december 2010.

Hervormingen blijven uit

Hoofdreden van deze bijstelling is volgens Fitch Ratings de voortdurende politieke impasse in ons land. Officieel kleeft men er geen deadline op; officieus heeft België nog 18 à 24 maanden om een regering te vormen en hervormingen door te voeren.2Reuters, Fitch threatens Belgium with credit rating cut, 23 mei 2011.

Voor alle duidelijkheid: België behoudt nog steeds een AA+ rating, de op één na hoogste score.3Wikipedia, Obligatierating , 24 mei 2011. De rating zelf werd niet verlaagd, enkel de vooruitzichten.

Negatieve spiraal

Een echte ratingsverlaging zou gevolgen hebben voor alle Belgen. In een eerste fase krijgt de overheid het moeilijker om de openstaande overheidsschulden te betalen, wat in een tweede fase zal leiden tot hogere belastingen voor iedereen. Het innen van hogere belastingen is in principe not done in economisch onzekere tijden, omdat het een negatieve spiraal kan veroorzaken: minder winst, minder investeringen, minder jobs, lagere koopkracht, besparingen, etc. Voorbeelden genoeg: Griekenland, Ierland, Portugal…

Naar mijn mening is het echt wel tijd om te stoppen met de politieke spelletjes en verantwoordelijkheid op te nemen. Net als de voorbije honderden dagen ligt de bal nog steeds in het kamp van Di Rupo en De Wever. En die bekommeren zich blijkbaar vooral om toekomstige winst/verlies van de eigen partij.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.