Mars Curiosity rover

Vandaag zal NASA de nieuw­ste Mars rover Curios­i­ty lanceren voor een reis 570 miljoen kilo­me­ter naar de rode pla­neet. Dit nieuwe verken­ningsvo­er­tu­ig weegt meer dan 900 kilo­gram. Eerdere toestellen land­den met para­chute en luchtkussens. Omdat Curios­i­ty zo zwaar moest men een alter­natieve land­ing bedenken.

So the JPL team came up with a new approach that involves low­er­ing the rover on cables — the “sky­crane maneu­ver.” Pic­ture a com­man­do rap­pelling from a heli­copter and you get the idea.

Het ziet er alle­maal erg een­voudig uit, maar de robots moeten dit autonoom kun­nen uitvo­eren. Ze moeten detecteren en op basis van gegevens zelf beslis­sen welke stap­pen te onderne­men. De afs­tand tussen de Aarde en Mars is immers te groot voor recht­streeks ingri­jpen. Of de land­ing ook echt zal lukken verne­men we pas bin­nen 235 dagen, wan­neer de lan­der gin­der aankomt.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *