Al-Qaeda“If al-Qae­da wants to exhaust the Unit­ed States mil­i­tar­i­ly and eco­nom­i­cal­ly, impetu­ous Repub­li­can pres­i­den­tial can­di­date Sen­a­tor John McCain is the bet­ter choice.”

This is why Al-Qae­da sup­port­ers endorse McCain.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.