300 filmWatching 300 for free online. I studied history, and understand why this film is incredibly inaccurate.

(20m) Soft-porn, racism, green screen BS, cliches, … in the first 15 minutes. I wonder what other surprises 300 has in store for this viewer.

(42m) I can make my film last two hours as well if I let everything play in slow motion.

(52m) I wonder how many liters of computer generated ketchup were used in 300. Blood seems to be erupting from every single Persian around.

(56m) James Earl Jones does the voice-over for Xerxes! LMAO XD Too bad he looks more like a representative of the Marmaris Gold Centre in Bodrum.

(1u10m) Why do those Persian Immortals remind me of Darth Vader? And what is He-Man the Barbarian doing there?

(1u25m) Electric guitar music? Rhino cavalry? Chinese fireworks galore? Edward Scissorhands? WTF!? No wonder that poor Spartan boy lost his head.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.