Wat een tijd­stip om een bericht te posten. Al een geluk dat ik me niets aantrek van numerolo­gie. 11 novem­ber 2011 zal gauw genoeg weer achter ons liggen. Een dag als een ander.

Tot ontstel­te­nis van heel wat his­tori­ci weten thans steeds min­der mensen wat we van­daag her­denken. Dat was nochtans niet zo moeil­ijk: de wapen­stil­stand ter beëindig­ing van “de Grote Oor­log”. Het con­flict dat escaleerde na de moor­daanslag op Oost­en­rijkse aartsher­tog Franz Fer­di­nand en waar­bij Bel­gië al gauw betrokken werd.

Voorpagina van Le Soir op 4 augustus 1914
Le Soir van 4 augus­tus 1914 meldt de Duitse inval van Bel­gië

Het Schli­ef­fen­plan maak­te korte met­ten met de Bel­gis­che weer­stand. Steeds meer lan­den raak­ten betrokken en dit sneeuw­bal­ef­fect maak­te van een Europees con­flict een echte werel­door­log. Ook troepen uit kolonies wer­den betrokken. De beelden die we ken­nen van deze peri­ode zijn door­gaans gri­js. Nochtans zijn er ook kleurenfoto’s van de Eerste Werel­door­log gemaakt.

Achter­af kwam er nog een tweede werel­door­log. En sinds­di­en heeft ieder decen­ni­um wel zijn eigen grote oor­log. Maar aan de Menen­poort in Ieper bli­jft men nog iedere avond de Last Post spe­len.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *