Windows XPAl bij al duurde het een klein uurt­je om de 68.4 MB upgrade van SP3 te down­load­en over onze trage adsl verbind­ing, een automa­tis­che back-up te mak­en van de sys­teeminstellin­gen, de instal­latie zelf te lat­en uitvo­eren, en alles terug aan de praat te kri­j­gen. Net lang genoeg dus om te zien hoe Star­buck haar broodroost­er afrost en Bal­tar ein­delijk nog eens een goed pak slaag kri­jgt. Frak yeah!

Problemen met download, installatie en upgrade?

Tij­dens de down­load en instal­latie begon een aan­tal beveiligingsprogramma’s hevig te flikkeren alsof ze in Maas­tricht bollen had­den gekocht. De Como­do fire­wall wou dol­graag over­schake­len op instal­la­tion mode, en bij iedere aan­pass­ing aan de sys­tem reg­istry kreeg ik een meld­ing van Spy­bot.1Geen virus, maar Spy­bot — Search and Destroy. Niks echt abnor­maal. Miss­chien alleen een beet­je secu­ri­ty overkill van mij­nen­twege.

Na de ver­plichte reboot lijkt alles op het eerste zicht nog steeds te werken. Mijn alter­natieve desk­top shell doet gelukkig niet vreemd, de verbind­ing met zow­el ons draad­loze inter­net als dat van de buren is in orde, en na een volledi­ge defrag verwacht ik de eerste teke­nen te merken van die aangekondigde ver­be­ter­de presta­ties.

Vergelijk met upgrade van Ubuntu

De upgrade van Ubun­tu die ik eer­gis­teren uitvo­erde was eigen­lijk nog een­voudi­ger: van Gut­sy Gibon 7.10 naar Hardy Heron 8.04 ging bij­zon­der vlot. De live cd die ik op de release par­ty in Herk-de-Stad had meegekre­gen deed het pri­ma en eigen­lijk moet je gewoon de online upgrade gids vol­gen. Wat nog niet wil lukken is verbind­ing mak­en met het netwerk, maar wat dat prob­leem­p­je betre­ft kan ik miss­chien even­t­jes beroep doen op Bart of Peter. Toch?

(9 mei 2008) Zelf nog geen last gehad, maar blijk­baar zijn er toch heel wat mensen die een prob­leem hebben met de upgrade. En eigen­lijk staat de Win­dows XP nieuws­groep er vol van.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. niet dat ik er veel van snap, maar way to go !
    je gepor heeft trouwens iets opgeleverd, I’m back in town ;-)
    terug thuis om te leren ipv in “De Metropool” geeft me ook meer tijd om wat te prut­sen aan mijn blogve­hikel ;-)
    ciao x

  2. I loaded the “Win­dows XP Ser­vice Pack 3” to my PC.
    PC did nev­er start up again. I spend a whole evening to recov­er my PC. Win­dows and Microsoft should be suid for this!!!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *