This is what happens to your body if you stop smoking right now. Altijd handig om die schaarse groep mensen die nog steeds roken te overtuigen van toch maar eens te stoppen. Goede voornemen voor 2011 en zo.

What happens to your body if you stop smoking right now?

  1. In 20 minutes: Your blood pressure will return to normal.
  2. In 8 hours: The carbon monoxide (a toxic gas) levels in your blood will dorp by half, and oxygen levels will return to normal.
  3. In 72 hours: Your bronchial tubes will relax, and your over-all energy level will rise.
  4. In 2 weeks: Your circulation will increase, and it will continue to improve for the next 10 weeks.
  5. In 3-9 months: Coughs, wheezing and breathing problems will dissipate as your lung capacity improves by 10%.
  6. In 1 year: Your risk of having a heart attack will have now dropped by half.
  7. In 5 years: Your risk of having a stroke returns to that of a non-smoker.
  8. In 10 years: Your risk of lung cancer will have returned to that of a non-smoker.
  9. In 15 years: Your risk of heart attack will have returned to that of a non-smoker.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.