Het Rode Kruis is bezig nieuwe fond­sen te wer­ven. Naast de oer­oude stick­erverkoop zen­den ze ook spot­jes uit op radio en tele­visie. Een bus vol bli­je kindert­jes. Ze gaan blijk­baar op uit­stap. Iedereen in de wolken. Oud­ers wuiv­en hun kinderen uit. Het vol­gende shot toont dit beeld van de bus, ergens op de autosnel­weg:

We zijn er bijna
Bin­nen 20 minuten gaat deze bus overkop.

Een stemt die ver­dacht veel op Koen De Bouw lijkt zegt: “Of dit goed afloopt, dat bepaalt U.” Het lijkt wel een nieuwe real­i­ty-show. Vol­gens mij zijn de mensen van de FBAA niet zo blij met deze reclames­tunt. De noodlei­dende NMBS daar­ente­gen kan alti­jd wel nieuwe klanten gebruiken.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.