Wat een woensdagvoormiddag al niet brengen kan

Jan ParmentierWat een vre­selijk gevoel om wakker te wor­den als je slechts vier uurt­je hebt ges­lapen. :-( Kop­pels die des nachts hun echtelijke ruzies onder mijn raam komen beslecht­en zouden daar­voor de kogel moeten kri­j­gen, of toch zek­er een rol toi­let­pa­pi­er naar hun hoofd kri­j­gen ges­me­ten. En het was niet eens don­derda­gavond! Het wakker wor­den was dus niet al te pret­tig. Nog een hal­fu­ur om in de les van dr. Par­men­tier te rak­en.

Tot mijn aller­g­root­ste ver­baz­ing bleek mijn Gentse wereld te zijn onderges­neeuwd. Sneeuw is een van de din­gen waar ik goedgezind van wordt. De curve van mijn humeur sloeg daar­door toch enigszins om in de richt­ing van voorzichtig opti­misme.

Eerste les was tamelijk banaal, over winden en zee­stro­min­gen. Weinig nieuws. Zijn tweede les was even­min vernieuwend. Alles wat ie verteld staat immers in de stu­den­ten­cur­sus van het OAK en aangezien ik die heb…

Nu mid­dag, dadelijk eten. Nog geen echt idee wat het wor­den zal. Hopelijk mag ik mee met Bjorn en Mar­ijke…

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.