Vrolijk Pasen!

PaashaasjesEen paa­sei is een beschilderd of beplakt ei of choco­lade ei, dat met Pasen wordt ver­stopt.

Vol­gens de katholieke tra­di­tie wor­den deze eieren door de paasklokken van Rome gewor­pen. Alle klokken zijn na de Mis op Witte Don­derdag naar Rome vertrokken om op Paas­zondag de meege­brachte eieren uit te wer­pen. De klokken hebben de vorm van kerkklokken met vleugelt­jes en vliegen door de lucht.

Vol­gens de protes­tantse tra­di­tie heeft de paashaas ze ver­stopt. Deze tra­di­tie is oor­spronke­lijk bek­end in de Angel­sak­sis­che wereld, en komt voort uit hei­dense lenter­itue­len, waarin eieren en hazen een belan­grijke rol speelden als vruchtbaarheids­symbolen. De haas heeft vaak een mand­je met (chocolade-)eieren op zijn rug, die hij in de tuin ver­stopt of op het balkon tussen de planten, met een ent­hou­si­aste speur­tocht op paas­mor­gen tot gevolg.

Zo, nu weet u ook ineens waar dat van­daan komt! :)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.