Joe Van HolsbeeckJoe Van Hols­beeck, de jon­gen van 17 die vorige woens­dag met vijf messteken om het lev­en werd gebracht in het Cen­traal Sta­tion van Brus­sel, zal mor­gen in alle intimiteit wor­den begraven. Dat lieten de oud­ers van Joe en van zijn vriend weten. Daar­naast is er zondag om 15 uur een stille mars in Brus­sel gep­land.

arme Joe, arme Joe
geen geluk voor jou, arme Joe
vaar­wel Joe, vaar­wel Joe
veel geluk voor jou, arme Joe

(Noord­kaap)

MP3 killer Joe Van HolsbeeckVan­daag wer­den ook de videobeelden vri­jgegeven die gemaakt wer­den door de camera’s in het sta­tion. De steek­par­tij zelf is naar ver­lu­idt niet duidelijk te zien op de beelden. Van de twee daders zijn er wel bruik­bare beelden (zie robot­fo­to). Van die daders is voor­lop­ig nog geen spoor.

(15 mei 2006) Dix­it Paul Belien, na de mp3-moord, over Noord-Afrika­nen:

“Van kleins af hebben ze tij­dens het jaar­lijkse offer­feest geleerd hoe ze warm­bloedi­ge kud­dedieren moeten kelen.” Ja, oproepen tot nog meer haat zal het geweld wel doen afne­men.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. Vol­gens mij zijn de vogels al lang gaan vliegen; wat zou je zelf doen als je portret opeens niet van het scherm te bran­den is. Afin, niet dat ze beter ver­di­enen. Het lev­en van een vluchtel­ing lijkt me al even erg als dat achter tralies

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *