Vermoorde studente uit GentHet Gentse gerecht heeft de vriend lat­en aan­houden van de stu­dente die dins­dag­namid­dag dood werd aangetrof­fen in het Citadel­park. Het gaat om een 20-jarige jon­gen uit Hamont-Achel. Hij heeft nog geen beken­tenis­sen afgelegd, maar het gerecht zou over vol­doende aan­wi­jzin­gen tegen hem beschikken.

Ook raak­te bek­end dat het slachtof­fer, de 20-jarige Kathe­ri­na S. (Schelfhout), om het lev­en kwam door wurg­ing en sla­gen op het hoofd.

Het meis­je, dat uit Sint-Gillis-Waas afkom­stig was, werd dins­dag­namid­dag lev­en­loos aangetrof­fen in het Citadel­park, achter het senioren­club­huis aan de Emiel Claus­laan. In de loop van het onder­zoek kwam naar voor dat ze maanda­gavond ruzie had gemaakt met haar vriend.

Deze werd ondervraagd, maar weigerde vol­gens het Gentse par­ket een duidelijke verk­lar­ing af te leggen en gaf enkel ontwijk­ende antwo­or­den. Daarop werd hij aange­houden. Tegen de jon­gen zouden ook andere bezwarende ele­menten zijn aangetrof­fen, maar daarover gaf het par­ket niet meer uit­leg.

De jon­gen zal maandag voor de Gentse raad­kamer ver­schi­j­nen.

(Bron: De Stan­daard)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.