Timberland Earthkeepers

Deze Tim­ber­land Earth­keep­ers zijn mijn nieuwe schoe­nen voor het komende halve decen­ni­um. De lange zoek­tocht vooraleer ik ze vond was de moeite waard.

Na meer dan 5 jaar inten­sief gebruik (lees: zwaar mis­bruik) was mijn vorige paar door en door ver­sleten. Ze had­den nog wat langer kun­nen mee­gaan, moest ik niet door die enorme regen­bui zijn gestapt met water tot m’n enkels. Die aanslag kwa­men ze nooit meer te boven. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik hen niet zomaar weg­gooide — ze staan nu als ‘reservepaar’ in de kof­fer van m’n auto.

Tij­dens de laat­ste dag van de win­ter­sol­den besloot ik een nieuw paar te kopen in de Tim­ber­land store van Antwer­pen. Bij­na ieder mod­el had ik gepast alvorens m’n zin­nen te zetten op deze Earth­keep­ers van de oude serie. Het mod­el was niet té sportief maar toch ste­viger dan een gek­lede schoen. En ste­vigheid was zek­er een vereiste, gezien het lot van zijn voor­ganger.

Enig prob­leem: de kleur was niet hele­maal wat ik zocht. Offi­cieel beston­den er van dit type twee vari­anten — Camel en Cop­per Rough­cut — maar omdat de reeks verd­ween had men in Antwer­pen enkel nog de Camel over. Die zat pri­ma rond m’n voet maar zou helaas niet passen bij m’n andere out­fits. En dat was een prob­leem.

De vrien­delijke winkelbe­di­ende belde wat rond en wist dat er in Maas­tricht nog een paar was in mijn maat. Hij stelde voor dat ik de lichtere boot mee naar huis nam om hem een week­je te proberen. Moest ik alsnog niet tevre­den zijn, dan kon ik hem steeds gaan omwis­se­len in Maas­tricht.

Na enkele dagen was ik al volledig weg van het mod­el… alleen, die kleur. Gis­teren zijn we dan even langs Maas­tricht gere­den om ze te ruilen voor de donkerder, rodere ver­sie die men apart had gehouden. Voor dergelijke kwaliteit wil ik al eens wat moeite doen. :) Ineens ook een doos­je wax gekocht om ze goed te onder­houden.

De komende dagen ga ik thuis iedere avond m’n nieuwe schoe­nen inlopen. Dan zijn ze bin­nen enkele weken klaar om mee op ski­vakantie te gaan!

(5 april 2012) Onder­weg in de trein van Brus­sel naar Antwer­pen maak­te ik een leuke foto van de nieuwe Tim­ber­lands. Ik ben er best wel tevre­den van!

Paaldansen op de trein met Timberland
Paal­dansen op de trein met Tim­ber­land

En, zoals je wel kan zien, heeft het leer al heel wat lit­tekens opgelopen. Bin­nenko­rt eens wax­en. ;-)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.