The Wreck of the TitanDe ramp met de Titan­ic werd ake­lig pre­cies voor­speld in Mor­gan Robertson’s nov­el­le Futil­i­ty, or the wreck of the Titan uit 1898.

Daarin beschreef hij hoe de Titan, een Britse pas­sagierss­chip, zonk nadat het in april tegen een ijs­berg bot­ste tij­dens een over­tocht naar de Verenigde Stat­en. Bij­na iedereen aan boord kwam om omdat er onvol­doende red­dingss­loepen aan boord waren.

Chap­ter VII

Sev­en­ty-five thou­sand tons — dead-weight — rusthing through the fog at the rate of fifty feet a sec­ond, had hurled itself at an ice­berg. Had the impact been received by a per­pen­dic­u­lar wall, the elas­tic resis­tance of bend­ing plates and frames would have over­come the momen­tum with no more dam­age to the pas­sangers than a severe shak­ing up, and to the ship than the crush­ing in of her bows and the killing, to a man, of the watch below.

[…] But a low beach, pos­si­bly formed by the recent over­turn­ing of the berg, received the Titan, and with her keel cut­ting the ice like the steel run­ner of an ice-boat, and her great weight rest­ing on the star­board bilge, she rose out of the sea, high­er and high­er.

Bron: Google Books.

Robert­son verkreeg pas roem na de onfor­tuin­lijke ramp van 15 april 1912. Hij kreeg hij zijn nov­el­le eerst niet verkocht omdat uit­gev­ers het ver­haal ongeloofwaardig von­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *