Het magazine Wired brengt een artikel over de ondergang van het internet. Volgens auteurs Chris Anderson en Michael Wolff is het internet enkele jaren aan een gestage neergang bezig.

The web is dead
Bron: The Web Is Dead. Long Live the Internet (Wired)

Tijdens het lezen van dit artikel begon ik toch serieuze twijfels te krijgen. Om te beginnen is de grafiek die men gebruikt nogal mislijdend. Het werken met percentages om verschillende periodes met elkaar te vergelijken schets nogal een onscherp beeld. Uit de infographic kunnen we afleiden dat het procentuele aantal van video en P2P toenemen, ten koste van ‘web’. Maar als je weet dat video veel meer bandbreedte inneemt van HTML tekst, dan klopt er iets niet.

Dit idee hadden de mensen van Boing Boing. Op basis van dezelfde statistieken maakte men een nieuwe grafiek met absolutie cijfers. Deze geeft alvast een heel ander beeld.

The web is not dead
Bron: Is the web really dead? (Boing Boing)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.