Het mag­a­zine Wired brengt een artikel over de onder­gang van het inter­net. Vol­gens auteurs Chris Ander­son en Michael Wolff is het inter­net enkele jaren aan een gestage neer­gang bezig.

The web is dead
Bron: The Web Is Dead. Long Live the Inter­net (Wired)

Tij­dens het lezen van dit artikel begon ik toch serieuze twi­jfels te kri­j­gen. Om te begin­nen is de grafiek die men gebruikt nogal mis­li­j­dend. Het werken met per­cent­ages om ver­schil­lende peri­odes met elka­ar te vergelijken schets nogal een onscherp beeld. Uit de info­graph­ic kun­nen we aflei­den dat het pro­centuele aan­tal van video en P2P toen­e­men, ten koste van ‘web’. Maar als je weet dat video veel meer band­breedte inneemt van HTML tekst, dan klopt er iets niet.

Dit idee had­den de mensen van Boing Boing. Op basis van dezelfde sta­tistieken maak­te men een nieuwe grafiek met abso­lu­tie cijfers. Deze geeft alvast een heel ander beeld.

The web is not dead
Bron: Is the web real­ly dead? (Boing Boing)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.