Terroristen dreigen met aanslag in België

terroristen dreigen aanslag belgie

Drie gemaskerde en gewapende mannen van een onbekende organisatie dreigen met terroristische aanslagen in België. Dat valt te zien op een DVD met een video-terreurboodschap die vanmorgen werd bezorgd bij de nieuwsdiensten van VRT en VTM.

De DVD zat in een enveloppe zonder begeleidend schrijven. In de videoboodschap, die vier minuten duurt, bedreigen de mannen de Belgische bevolking vanwege de aanwezigheid van Belgische militairen en F16-gevechtsvliegtuigen in Afghanistan. Er is muziek te horen en Nederlandse ondertiteling maakt de boodschap duidelijk:

“Jullie land zal daarom vertoeven in chaos, bloedvergieten en gruwelijke aanslagen die op elk moment, op elke plaats kunnen plaatsvinden.”

De afzenders verwijzen in hun videobrief naar eerdere aanslagen in Madrid, Londen en New York. Het is nog onduidelijk of het om een grap gaat of de bedreigingen serieus genomen moeten worden. De federale politie heeft de boodschap alvast in beslag genomen voor onderzoek en een onderzoek gestart.

De Belgische premier Yves Leterme weigert commentaar, maar de Belgische regering kwam even later toch naar buiten met deze reactie:

“Wij verzoeken de terroristen met aandrang om zich niet te mengen in onze interne aangelegenheden. De Belgen willen hun strijd graag voorzetten zoals die nu is: intern.”

Just kiding.

Videoboodschap

Tekst van de videobooschap

Jayshou
Alkitaal

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekten satan In den naam van Allah, de erbarmer de meest barmhartige, alle lof komt toe aan Allah.

Hem loven wij en hem vragen wij om hulp en vergeving. Wie door Allah geleid wordt kent geen misleiding. En wie hij op een dwaalspoor zet kent geen leiding. Ik getuig dat er geen ware God is behalve Allah alleen.

En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is vrede zijn met hem.

En met zijn familieleden en zijn metgezellen, moge Allah tevreden zijn over hun. Tot hiertoe heeft België zich afzijdig gehouden van de strijd die de neo-kruisvaarders hebben opgezet tegen de Islam.

We hebben echter vernomen dat deze situatie gewijzigd is door F16’s en manschappen te sturen naar Afghanistan. Deze beslissing door de Belgische regering is een duidelijk signaal en een uiting van vijandschap tegenover de Islam.

Daarom reageren wij met deze boodschap.

Ten eerste, aan de Belgische regering:
De fout die jullie maken, treft niet alleen jullie regering maar elke burger in dit kleine land. Of dachten jullie te kunnen schieten op onze broeders, kinderen en vrouwen; terwijl jullie vrouwen en kinderen veilig thuis zitten?

De eer van één moslim is ons dierbaarder dan heel dit land, met haar inwoners, democratie bij elkaar.

Jullie land zal daarom vertoeven in chaos, bloedvergieten en gruwelijke aanslagen die op elk moment, op elke plaats kunnen plaatsvinden.

Ten tweede: aan de Belgische bevolking: Jullie verschuilen zich achter de mensgemaakte wetten, democratie genaamd, om jullie dierlijke en beschamende gewoontes verder te zetten zoals pedofilie, moord en overspel.

Maar deze medaille heeft een keerzijde, namelijk dat jullie mede verantwoordelijk zijn voor de daden van jullie regering. Vergeet niet dat het JULLIE bloed is dat zal vloeien, door een beslissing die jullie regering heeft genomen uit eigen belang.

Jullie enige uitweg is het volgende:

De regering onder druk zetten om de troepen in Afghanistan en andere moslimlanden onmiddellijk terug te trekken.

Weet dat stilzwijgen goedkeuren is van gruweldaden en dat jullie stem laten horen, verwerpen van het kwade is. Leer uit de geschiedenis en zorg dat Madrid, Londen en New York zich niet in België herhaalt.

Weet dat wij geen medelijden hebben met jullie en dat wij naar de dood verlangen net zoals jullie van dit leven houden.

Een strijder op het pad van Allah heeft slechts één doel: het martelaarschap. Ten derde, aan onze moslimbroeders en –zusters: Wij verwittigen jullie om jullie niet te laten doen door het politieke spel van de regering en de media. Praat niet uit angst of wanhoop, mits deze ongelovige de oorlog aan Allah hebben verklaard en de uitkomst daarvan is duidelijk.

De overwinning behoort toe aan Allah, aan Zijn boodschapper en aan de gelovigen. Vertrouw op Allah, wees niet bang, sluit jullie aan bij de karavaan van de overwinning.

Moslimbroeders en –zusters: vermijd openbare en drukke plaatsen en plaatsen van ontucht.

Vergeet ons niet in jullie smeekbeden.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.