ted 2010

Morgen begint TED 2010 in Long Beach en Palm Springs, Cal­i­fornië. De inter­na­tionale con­fer­en­tie rond Tech­nol­o­gy, Enter­tain­ment, Design loopt van 10 tot en met 13 feb­ru­ari.

Wie TED nog niet kent heeft imho een groot gat in zijn of haar cul­tu­ur want de onder­w­er­pen en pre­sen­taties zijn alti­jd razend inter­es­sant.

Een bezoek­je aan de con­fer­en­tie is voor gewone ster­velin­gen qua­si onbe­taal­baar. Gelukkig wor­den alles TED talks opgenomen en op de TED web­site geplaatst.

Op het pro­gram­ma van 2010 staan de vol­gende onder­w­er­pen en sprek­ers.

Woensdag 10 februari 2010

 • Mind­shift
  • Daniel Kah­ne­man
  • Esther Duflo
  • Michael Sher­mer
  • Jake Shimabukuro
 • Dis­cov­ery
  • William Li
  • Cheryl Hayashi
  • Dan Bar­ber
 • Action. The 2010 TED Prize
 • Pine Street Block Par­ty
  • Ozomatli

Donderdag 11 februari 2010

 • Rea­son
  • Michael Specter
  • Sam Har­ris
  • Nicholas Chris­takis
  • Eliz­a­beth Pisani
 • Provo­ca­tion
  • Valerie Plame Wil­son
  • Michael Sandel
  • Christo­pher “moot” Poole
  • Kevin Bales
  • Stew­art Brand
  • Mark Z. Jacob­son
 • Inven­tion
  • The LXD
  • Jane McGo­ni­gal
  • David Byrne
  • Nathan Myhrvold
 • Break­through
  • Mark Roth
  • Seth Berkley
  • Andrew Bird
  • Stephen Wol­fram

Vrijdag 12 februari 2010

Zaterdag 13 februari 2010

 • Sim­plic­i­ty
  • Benoit Man­del­brot
  • George White­sides
  • Philip K. Howard
  • Chip Con­ley
 • Wis­dom
  • Ethel
  • John Kasaona
  • Ken Robin­son
  • James Cameron
  • Ze Frank

Foto: TED Con­fer­ence

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *