Super-Secret Spy Lens

Dagelijks neem ik een tien­tal foto’s. Slechts een frac­tie daar­van ver­schi­jnt online. Meestal gebruik ik de gewone cam­era van m’n gsm. Gis­teren op ons bedri­jfs­feestje kon ik een Canon EOS lenen. Dat is leuk speel­go­ed. Ik zou dat graag vak­er gebruiken moest ik het bud­get hebben.

Het is niet alti­jd makke­lijk om de foto’s te nemen die je wil. Richt je jouw lens op een inter­es­sant onder­w­erp, dan dur­ven deze zichzelf al eens ver­plaat­sen of ver­stop­pen. Om het tech­nisch te beschri­jven: je kan het vergelijken met het dubbele spleten exper­i­ment voor golf-deelt­je-dualiteit bin­nen de kwan­tum­me­chan­i­ca. ;-)

Met deze Super-Secret Spy Lens kan je alsnog jouw onder­w­erp vast­leggen zon­der het te ver­storen. Can­did pic­tures ftw! De adapter+lens kosten $50 en zijn com­pat­i­bel met een­der welke SLR van Canon, Nikon, Sony, Pen­tax, Olym­pus, etc.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *