South Park: Make Love, Not Warcraft (S10E08)

Make Love Not WarcraftEen nieuwe aflev­er­ing van South Park staat op het inter­net, onder de titel Make Love, Not War­craft. Voer dus voor de tal­rijke fans van de MMORPG World of War­craft.

Plot van deze aflev­er­ing (via Wikipedia):

Some­one keeps log­ging onto the World of War­craft game and killing the South Park char­ac­ters’ char­ac­ters, lead­ing every­one to become incred­i­bly frus­trat­ed; some sim­ply want to quit the game alto­geth­er. Cart­man and the oth­ers gath­er the oth­er boys of South Park to com­bine into a team to defeat this mys­te­ri­ous men­ace. When the rene­gade play­er nev­er­the­less destroys them all, and many oth­er play­ers, the mak­ers of the game become con­cerned that he will even­tu­al­ly destroy enough peo­ple that peo­ple will sim­ply stop play­ing, and effec­tive­ly destroy the game’s mem­ber­ship.”

23u00: Google Video kan de vraag blijk­baar niet meer aan, maar gelukkig kan je wel nog steeds de orig­inele ver­sie bek­ijken op de web­site van South Park Stu­dios.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.