Sony Bravia bouncing balls ad

Ik bedoel natu­urlijk dat reclame­film­p­je met die bots­ballen, stu­iter­ballen, spring­ballen of hoe je ze ook wil noe­men. Heb je dat al gezien?

Nico­lai Fuglsig maak­te voor Sony een film­p­je om hun nieuwe LCD tele­visie, de Bravia, aan de man te bren­gen. Hij gebruik­te daar­voor zo’n 250 duizend gek­leurde bots­ballen, die hij door de sti­jle strat­en van San Fran­cis­co naar bene­den liet stu­iteren. Omdat er vijf takes nodig waren om het film­p­je te mak­en, werd een team van 50 inter­im­mers gebruikt om de ballen telkens opnieuw bij elka­ar te rapen.

De prikke­lende achter­grond­muziek komt overi­gens van José González, en het num­mer heet Heart­beats.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.