Rome en ColosseumRome. Eeuwige stad aan de Tiber. Tem­pel van geschiede­nis en religie. Een taal die over ton­gen rolt. Een keuken die mening huishouden dom­i­neert. Een dool­hof van strat­en met toch steeds zicht op even­veel kerken als er dagen zijn in een jaar.

“Een onmo­gelijk bed­wing­bare chaos,” denkt de buiten­staan­der wan­neer hij de lakse regels aan­schouwt. Net deze chaos is het die ons aantrekt en opslokt en doet ver­lan­gen deel te mogen uit­mak­en van deze klassieke kolos. Een stad naar m’n hart. Ciao bel­la!

Pre­cies een maand gele­den liepen we door jouw strat­en. Van­daag merk ik dat de helft van m’n adres­boek eve­neens plan­nen heeft voor een bezoek. Om niet in her­hal­ing te vallen deel ik graag de topadres­jes die me te bin­nen schi­eten.

  1. Ciampi­ni (Piaz­za San Loren­zo) — Tussendoort­jes als brunch en Ital­ia­nen spot­ten.
  2. San­t’Eusta­chio Il Caf­fè (Piaz­za di San­t’Eusta­chio 82) — Lekkere koffie om de hoek van het Pan­theon.
  3. Zoc (Via delle Zoc­co­lette 22) — Kookt met streekpro­ducten. Lekker gezond en goed­koop. Alles wat je ziet is te kopen, dus ook de tafels en stoe­len. Achter­aan is een schat­tig tuin­t­je.
  4. Gus­to 28 (Piaz­za Augus­to Imper­a­tore 28) — Vlak naast het mau­soleum van ons aller keiz­er Augus­tus, onder een colon­nade. Vanaf ’s avonds is er cheap buf­fet en ze hebben lekkere cock­tails.
  5. Bar­cac­cia (Piaz­za di Spagna 71) — Lekkere gela­to vlak tegen­over de Spaanse trap­pen. Als je snel ben ger­aak je met jouw smeltende heer­lijkheid nog net in het park van Vil­la Borgh­ese.

Bijkomende tips zijn alti­jd welkom!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *