Restyling

RestylingDeze blog ziet er een tikkelt­je anders uit dan gis­teren. Dat komt omdat ik wat heb zit­ten prut­sen met mijn tem­plate. Niet alti­jd even makke­lijk, maar als je lang genoeg bezig bent dan lukt het ooit wel eens. Zo ook heden.

De basis voor deze lay­out komt van bij noipo.org, meer bepaald van zijn “Gri­jze rivier”-template. Deze heb ik zo aangepast dat de indel­ing van mijn vorige tem­plate ongeveer het­zelfde is gebleven.

Er zijn natu­urlijk ook enkele (grote) veran­derin­gen, volledig van mijn hand:

  1. Head­er met titel van deze blog in een jpeg-afbeeld­ing.
  2. Let­ters hebben een andere kleur gekre­gen.
  3. De datum staat in een duidelijke balk.
  4. Toevoeg­ing van Perma­Link onder iedere post.
  5. De titels in de zijbalk zijn anders.
  6. Die flashy oran­je ran­den zijn er niet meer.
  7. Op de achter­grond een sta­tis­che afbeeld­ing van Gent (en ook mijn kot).
  8. De zwarte klok heeft nu een witte achter­grond gekre­gen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.