Knick Knack

Iedereen zal Pixar wel ken­nen van ani­matiefilms als Toy Sto­ry, Find­ing Nemo en recen­telijk The Incred­i­bles. Alle­maal leuke films, die volledig met de com­put­er wer­den gemaakt.

In de bioscoop of als extraat­je op een dvd kan je soms ook enkele kort­film­p­jes bek­ijken. Door­gaans gaat het om extra ver­haalt­jes die bij hun lan­gere films horen, zoals Mike’s New Car (cf. Mon­sters Inc) en Jack-Jack Attack (cf. The Incred­i­bles). Daar­naast zijn er ook volledig onafhanke­lijke bij­dra­gen zoals Bound­in’, van de hand van ancien-ani­ma­tor Bud Luck­ey.

Leuk om naar te kijken, en natu­urlijk ook om mee te lachen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.