Schelde in Corte Cronikel, 1557
Schelde­mond­ing met ste­den als Antwer­pen, Gent en Brugge

Vorig jaar werd in Bre­da de oud­ste kaart van de Ned­er­lan­den ont­dekt. Het stuk dateert uit 1557 en is onderdeel van de Corte Cronikel door car­tograaf Cor­nelis van Hoorn. Die wil ik wel eens in het groot zien. De grote kabi­net­skaart van Fer­raris was ook al zo inter­es­sant, maar dat is een andere peri­ode (18de eeuw).

De kaart ver­meldt ver­schil­lende Vlaamse ste­den, maar bijvoor­beeld ook van de Arden­nen. Vol­gens deskundi­gen van de Uni­ver­siteit Utrecht gaat het om de oudst bek­ende kaart van de Ned­er­lan­den.

Op de foto’s is te zien dat de kaart plaat­sen als Brug­ghe, Brues­sel, Ghent, Nieupoort, Ostende en Oude­naerde aan­duidt, vaak met een kleine teken­ing van een kerk of kas­teel. Ook Dinant, Namen en Hoeye staan op de kaart. Opval­lend zijn voorts aan­duidin­gen als “tbosch van ardenne” en “Schaldes” (Schelde).

Kust in Corte Cronikel, 1557
De Vlaamse en Zeeuwse kust met Spaanse vloot
Ardennen in Corte Cronikel, 1557
De Arden­nen met ste­den als Dinant, Huy en Namen

Bron: Konin­klijke Bib­lio­theek ver­w­erft oud­ste kaart van Ned­er­lan­den

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

7 reacties

    1. Wan­neer ik het vergelijk met een “o” in andere ste­den dan denk ik dat je inder­daad gelijk hebt. En Den­der­monde was eerder blijk­baar Den­ter­monde.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *