Barack Obama wint de verkiezingen

Barack Oba­ma is de nieuwe pres­i­dent van Ameri­ka!

Obama experience Lincoln

Wie had dat dur­ven denken toen ie in 2004 z’n speech gaf op de democ­ra­tis­che nationale con­ven­tie.

There is not a lib­er­al Amer­i­ca and a con­ser­v­a­tive Amer­i­ca; there’s the Unit­ed States of Amer­i­ca.

November 4 2008

Na een onwaarschi­jn­lijke verkiez­ingsstri­jd wordt hij de eerste zwarte pres­i­dent van Ameri­ka, een per­soon­lijke kinder­d­room (van hem).

Futures dat way

En op 20 jan­u­ari 2009 zal hij wor­den ingez­woren als 44ste pres­i­dent van de Verenigde Stat­en, met Joe Biden als 47ste vicepres­i­dent.

srsly

Seri­ous­ly.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

  1. Ook haast nagel­bi­j­tend afgewacht? Ik ben toch maar gaan slapen, kwest­ie van het bior­itme niet hele­maal te ruïneren. Ik heb wel van de verkiezin­gen ged­roomd en toen ik rond 7u wakker werd ben ik maar meteen opges­taan om te gaan check­en. :-)

    1. Nagel­bi­j­tend niet, maar ik heb wel een hele nacht zit­ten kijken. M’n eigen bior­itme was sowieso toch al naar de vaan­t­jes. Rond drie uur ’s ocht­ends was duidelijk wie had gewon­nen, maar ik ben toch nog verder bli­jven kijken. Daar­na heb ik ook nog een paar uurt­jes ges­lapen, maar zon­der echt te dromen.

  2. Een beschri­jv­ing, voor zover ik die nog kon vin­den, zit in de title. Foto’s van Oba­ma genoeg, daar niet van, maar ik kan niet alti­jd bijhouden waar ik wat haalde. Een beschri­jv­ing plakken in de afbeeld­ing-eigen­schap­pen lijkt me op dit moment al genoeg. Had ik een cap­tion onder die foto gezet, dan had het ook de hele opmaak van dit bericht om zeep geholpen. In andere bericht­en kan je dan wel weer een ver­wi­jz­ing terugvin­den. Heus waar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *