Regulating the sex trade

The Econ­o­mist onder­zoekt de manieren waarop ver­schil­lende lan­den tra­cht­en om te gaan met pros­ti­tu­tie: Polic­ing pros­ti­tu­tion: The old­est conun­drum. Legalis­er­ing zoals in Ned­er­land heeft zo zijn nade­len, maar streng optre­den zoals de Zwe­den doen blijkt even­min per­fect te werken.

Girl’s message in a bottle reaches New Zealand

While on hol­i­day with her grand­par­ents on the north-east coast of Scot­land, Keely Reid tossed a plas­tic water bot­tle into the Moray Firth in the expec­tant hope that the tide might car­ry it as far as the shores of Scan­di­navia. The bot­tle end­ed up trav­el­ling more than 20.000 miles in 47 days to be washed …

‘Lost’ op de kaart gezet

Zoals wel vak­er deze voor­bi­je weken kijken we ook mor­ge­navond naar twee aflev­erin­gen van de tele­visieserie ‘Lost’. Daarin zit­ten de over­leven­den van een vlieg­tu­igcrash vast op een schi­jn­baar ver­lat­en eiland waar aller­lei vreemde din­gen gebeuren. In één van de eerste aflev­erin­gen, wan­neer de over­leven­den tev­ergeefs een noodsig­naal proberen te ver­s­turen, ont­van­gen ze een radiosig­naal dat …

Slimme diertjes

A pod of dol­phins cir­cled pro­tec­tive­ly round a group of New Zealand swim­mers to fend off an attack by a great white shark, media report­ed on Tues­day. Life­savers Rob Howes, his 15-year-old daugh­ter Nic­cy, Kari­na Coop­er and Helen Slade were swim­ming 300 feet off Ocean Beach near Whangarei on New Zealand’s North Island when the …