Nieuwe minikrant

Nieuwe minikrantGis­teren op de radio heel de tijd over geho­ord, van­mor­gen in mijn post­vak een gratis exam­plaar, deze mid­dag tij­dens het eten een kran­tencheque, en vanavond tij­dens het sur­fen op het web duikt de kop van die aap over­al op.

Lijkt het alleen maar zo of is Espres­so, een nieuwe minikrant onder de vleugels van De Stan­daard, het item van de week? Er ligt hier een exem­plaar naast me en ik moet zeggen dat het ver­dacht veel op de Metro lijkt (velen delen deze mening), behalve dan dat je er €0,50 voor moet betal­en ter­wi­jl Metro nog steeds gratis is. Een krant kopen doe ik prak­tisch nooit, omdat:

  1. ik het nieuws reeds de dag voor pub­li­catie op het web heb gelezen,
  2. je in bij­na iedere open­bare bib­lio­theek zoveel kran­ten kan lezen als je maar wil, en
  3. er op de trein alti­jd massa’s kran­ten liggen voor de niet.

Niet­temin, als ik het kan waar­mak­en om iedere ocht­end naar de kran­ten­winkel te trekken dan haal ik me telkens een exem­plaar. Ik heb namelijk een zestien­tal kran­tencheques liggen, genoeg dus voor de komende weken.

Note to self: eerst scheren alvorens mor­gen naar het mon­delinge exa­m­en te gaan.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.