Nieuwe look

Thisaway blogger templateZoals wel te merken valt heeft dit weblog een nieuw jas­je gekre­gen. Een totale meta­mor­fose, maar wel een ver­be­ter­ing me dunkt. De inspi­ratie was er al een even, maar tijd voor de uitvo­er­ing was schaars — tot vorige week. Toen maak­te ik er wat van en dit is het resul­taat.

Het geheel cen­tr­eren zat al lang in m’n hoofd, samen met het rechts plaat­sen van de links en knop­pen. Uitein­delijk koos ik als basis­tem­plate Thi­s­away, wat ik daar­na naar believen aan­paste (want zo stan­daard is maar niks hé). De aan­pass­ing van de tem­plate is volledig eigen werk en duurde bij­na een uur. De inspi­ratie kwam van niet nad­er te noe­men weblog­soft­ware. Het resul­taat lijkt mij alles­be­halve slecht.

In de toekomst komen er nog enkele kleinere wijzigin­gen, maar zoals het er nu uitzi­et ben ik wel enige tijd zoet.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.