Mijn Restaurant

Het VTM pro­gram­ma Mijn Restau­rant 2010 kan ook dit jaar weer een mas­sa kijk­ers beko­ren. Het ziet er naar uit dat ook seizoen 3 een absolute top­per zal wor­den.

De opdracht bli­jft het­zelfde: een te ren­ov­eren pand op een toplo­catie ombouwen tot een goed draaiend restau­rant.

Seizoen 2010

Tij­dens dit derde seizoen zullen de deel­ne­mers vijf nieuwe zak­en ope­nen in vijf Vlaamse ste­den: Aalst, Genk, Halle, Meche­len en Nieuw­poort.

De driekop­pige pro­fes­sionele jury bestaat uit: Dirk De Prins (hoof­dredac­teur van Ambiance), Chris­tel Caban­ier (gen­er­al man­ag­er van Hotel Bloom) en Peter Goossens (chef-kok en restau­ran­teige­naar van Hof van Cleve).

De finale van seizoen 3 vin­dt plaats op don­derdag 10 juni 2010. Wij wensen alle deel­ne­mers van Mijn Restau­rant alvast veel suc­ces!

Karnivale Aalst

Karnivale Aalst
Kar­ni­vale Aalst

De Oost-Vlaamse stad aan de Den­der was alvast het ter­rein voor het meest con­tro­ver­siële duo uit deze reeks. De vriendin­nen Cather­ine (39) en Inge (44) wer­den vorige week uit het pro­gram­ma gezet na grote span­nin­gen en ruzies. Het duo had nochtans de eerste proef gewon­nen.

Onder­tussen is de pro­gram­malei­d­ing druk op zoek naar goede ver­vangers. De twee nieuwkomers zullen het alvast zwaar te ver­duren kri­j­gen als zij de andere kan­di­dat­en nog willen bijbe­nen.

  • Adres: Molen­straat 52, 9300 Aalst
  • Tele­foon­num­mer: 053/39 42 78

Terrae Genk

Terrae Genk
Ter­rae Genk

Lucie (22) en Jim­my (24) uit Ton­geren zor­gen voor de sfeer in het Lim­burgse Genk. Van het kop­pel heeft enkel Lucie reeds ervar­ing bin­nen de hore­ca. Jim­my is echter tot alles bereid om zijn vriendin haar droom te schenken: een eigen zaak.

Het menu van Ter­rae wordt geken­merkt door een Franse keuken met enkele typ­is­che zuider­se invloe­den.

  • Adres: Genk

Halletwee Halle (Les Deux)

Halletwee Halle
Hal­letwee Halle

Een duo met iets meer ervar­ing in de hore­ca zijn Ludovic (26) en Jur­gen (27), twee boezemvrien­den uit Vlaams-Bra­bant. Ludovic beschikt reeds over heel wat ervar­ing qua organ­isatie van zalen en het beheer van een zaak. Jur­gen wil dol­graag in de keuken staan. Hij heeft zelfs zijn eigen zaak verkocht om te kun­nen deel­ne­men aan het pro­gram­ma.

Op culi­nair vlak willen zij in Hal­letwee graag de Vlaams-Bra­bantse keuken pro­moten in hun menu.

  • Adres: Grote Markt 27, 1500 Halle
  • Tele­foon­num­mer: 02/306.84.89

Mechilinia Mechelen

Mechilinia Mechelen
Mechilinia Meche­len

De provin­cie Antwer­pen wordt verte­gen­wo­ordigd door een jong kop­pel uit Rav­els: Isaura (21) en Jeroen (23). Jeroen is een echte hob­bykok die studeerde aan de hotelschool. Ondanks zijn jonge leefti­jd bracht hij reeds een eigen kook­boek uit. Isaura heeft iets min­der ervar­ing bin­nen de hore­ca, en zal zich daarom richt­en op de zaal.

Qua gas­tronomie kiezen ze bij Meche­linia voor de smake­lijke Frans-Ital­i­aanse keuken.

  • Adres: Steen­weg 32, 2800 Meche­len

La Muse Nieuwpoort

La Muse Nieuwpoort
La Muse Nieuw­poort

Het laat­ste kop­pel zijn Silke (20) en Kristof (28) uit Knokke. Dit jonge kop­pel is pas ander­half jaar samen. Laat hun jonge leefti­jd je niet mis­lei­den, wat ervar­ing betre­ft mag je hen zek­er niet onder­schat­ten.

Kristof deed reeds veel ervar­ing op als free­lance-chef voor de high soci­ety in Lon­den. Silke kan haar man­age­ment­diplo­ma gebruiken om de zaal in goede banen te lei­den. Wat er op het menu staat in La Muse is nog niet duidelijk.

  • Adres: Oos­t­en­de­straat 13–15, 8620 Nieuw­poort
  • Tele­foon­num­mer: 058/62.53.79

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.