Linux op een USB-stick

Linux op een USB-stick

Life­hack­er testte vier ver­schil­lende portable ver­sies van Lin­ux op een usb-stick: Damn Small Lin­ux, Pup­py Lin­ux, Xubun­tu en Fedo­ra. Vol­gens Life­hack­er was Pup­py Lin­ux het beste; de lez­ers stem­den voor Xubun­tu (35%).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.