Kwis bis

QuizHet was een heel erg toffe avond. Mijn gezelschap was pri­ma.

Er waren 35 ploe­gen aan­wezig van ieder zes à acht man sterk. Wij waren groep 18, samen met enkele van Loes haar vrien­den en vrien­den-van-vrien­den. Er waren twaalf ron­des met een kwartiert­je pauze na vier ron­des. Pri­jzen waren er niet want de opbrengst ging naar een schoolt­je. Rond acht­en begon de goed uit­gew­erk­te quiz.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik vooraf toch makke­lijkere vra­gen had verwacht. Deze waren ver­domd moeil­ijk en vol­gens mij vooral geschikt voor mensen van +30 jaar. Toch deden we het nog niet zo slecht voor een stel­let­je jon­gelin­gen: we zijn uitein­delijk nog eervol acht­ste gewor­den met 495 pun­ten (op 600, waarschi­jn­lijk).

Moest dit een exa­m­en zijn geweest dan had ik grote onder­schei­d­ing (16,5).

Oh help, ik begin al te ijlen!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.