Kerstweek: deadlines, inkopen, zonaanbidding

KerstmisDeze week waarin het Ker­st­feest valt is het ontzettend druk. Dead­line is een lelijk woord. Er moeten nog zoveel din­gen gebeuren tussen nu en zater­dag. Zou je dead­line mogen ver­tal­en als “doo­dli­jn”? Namid­dag zal ik weer eens heel Gent af mogen rij­den om alles klaar te kri­j­gen. Miss­chien kan ik mijn dead­line nog even­t­jes uitrekken, als ik het vrien­delijk vraag aan de docent. ’t Is maar te hopen dat ik nog genoeg cen­t­jes heb om die ver­jaardagscadeaus te betal­en. We kri­j­gen miss­chien niet veel les maar die tak­en mag je ook niet onder­schat­ten. Hopelijk ben ik niet te lang onder­weg, dan kan ik vanavond nog hard door­w­erken als ik terug ben.

Tij­dens een schaars vrij moment lees ik een hoofd­stuk uit mijn nieuw­ste boek, Het Berni­ni Mys­terie.1Dan Brown, Het Berni­ni Mys­terie, Ams­ter­dam, Luit­ingh-Sijthoff, 2004, p.203. Onlangs las ik iets inter­es­sants met betrekking tot Ker­st­mis.

‘Uit­stek­end, en doet die gouden aure­ool je ergens aan denk?’

Hize­rot glim­lachte breed. ‘Ja! Aan die Egyp­tis­che din­gen waar we het vorige trimester over hebben gehad. Die… eh… zon­neschi­jven!’

‘Dank je wel, Hize­rot. Ga maar weer slapen.’ Lang­don wendde zich weer tot de klas. ‘Aure­olen zijn, net als veel andere chris­telijke sym­bol­en, overgenomen van de zon­necul­tus van de oud­ere Egyptenaren. Het chris­ten­dom zit vol voor­beelden van zon­aan­bid­ding.’

‘Par­don?’ zei het meis­je vooraan. ‘Ik ga heel vaak naar de kerk en ik heb daar nooit veel zon­aan­bid­ding gezien!’

‘O nee? Wat vier je dan op vijfen­twintig decem­ber?’

‘Ker­st­mis. De geboorte van Jezus Chris­tus.’

‘Maar vol­gens de bij­bel is Chris­tus in maart geboren, dus waarom vieren we dat dan eind decem­ber?’

Stilte.

Niet dat ik deze fic­tielit­er­atu­ur meteen wil geloven, maar het lijkt me toch dat men er nog niet hele­maal uit is.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.