Let's RockEr doen gerucht­en de ronde dat Apple vol­gende week een nieuwe col­lec­tie iPods zal uit­bren­gen, waaron­der een vierde gen­er­atie iPod Nano. Vorige win­ter deed ik mezelf ein­delijk zo’n mp3-spel­er cadeau, een Nano. Ik ben er tot nu toe erg tevre­den mee, maar dat belet niet dat ik nieuws­gierig ben naar wat die nieuwe gen­er­atie bren­gen zal.

Let’s Rock

Aanstaande dins­dag, 9 sep­tem­ber, organ­iseert Apple er een spe­ci­aal pers even­e­ment: Let’s Rock, in het Yer­ba Bue­na Cen­ter for the Arts te San Fran­cis­co. Niet geheel onverwacht. De laat­ste jaren wer­den de vernieuwde iPods ook alti­jd in sep­tem­ber aangekondigd. Het is de van het jaar dat alle kind­jes terug naar school trekken, en daar zullen er heel wat bij zijn die willen uit­pakken met een nieuw speelt­je. Naast een vernieuwde iPod Nano verwacht met ook ander nieuws: de iPod Touch zou een facelift kri­j­gen, een demo van iTunes 8.0, etc. We zullen nog wel zien.

Spoilers

Uit­er­aard zijn er op het inter­net al enkele afbeeldin­gen uit­gelijkt, waaron­der foto’s van nieuwe hoes­jes uit Chi­nese fab­rieken — een rare maar door­gaans betrouw­bare van infor­matie. Of je daar nu geloof aan hecht of niet, de uit­gelek­te foto’s lijken wel alle­maal sterk op elka­ar. De nieuwe iPod Nano zou dun­ner, langer en ron­der wor­den, met een grot­er scherm (ver­houd­ing 1.5:1).

Hama iPod Nano 4G case
(Hama Ipod Nano 4G hoes­je, via Engad­get.)

Bedenkingen

Bij het zijn van al dat moois heb ik toch ook enkele bedenkin­gen.

  • Zo’n groot scherm, is dat niet ontzettend breek­baar? Een hele dag rond­lopen met zo’n Nano in je broekzak, en ’s avonds zit er een barst in je iPod of is het scherm kapot.
  • Als het de bedoel­ing om beter en meer video te kijken op het grotere scherm, hoe staat het dan met de bat­ter­ij? Mogen we daar ook een ver­be­ter­de ver­sie van verwacht­en? Wan­neer je de huidi­ge iPod Nano 3g gebruikt om video’s te bek­ijken, zou de bat­ter­ij zo’n 5 uren mee­gaan. (Max­i­mum 24 uren voor gewone muziek.)
  • Hoe staat het met de pri­js? We zagen al eerder dat de pri­js van de iPhone gehalveerd werd — althans in de Verenigde Stat­en. Mogen we voor deze nieuwe gen­er­atie ook een serieuze pri­js­dal­ing verwacht­en?

Nog een kleine week wacht­en voor een antwo­ord op mijn vra­gen.

Na het event

(10 sep­tem­ber) Gerucht­en zijn niet alti­jd betrouw­baar, maar deze keer wel. Zoals verwacht kreeg de Nano een face-lift: langer, dun­ner, met een grot­er scherm. Er zit ook een accelerom­e­ter in: Nano hor­i­zon­taal houden en het scherm gaat naar land­scape mode; schud­den met de Nano, en je shuf­fled de playlist. Er was geen sprake van een pri­js­dal­ing. Je kri­jgt wel dubbel zoveel opslag­ca­paciteit voor dezelfde pri­js. Inter­es­sant, maar ik ben niet meteen van plan er een­t­je te kopen. In tegen­stelling tot de derde gen­er­atie gaat de bat­ter­ij bij video nu slechts 4u mee, in plaats van 5u bij vroeger, wat waarschi­jn­lijk te wijten is aan het grotere scherm.

iPod Nano 4G
(Nieuwe iPod Nano 4G, beschik­baar in negen kleuren.)

iTunes 8 pakt uit met een nieuwe fea­ture: Genius. Dit muziek­ge­nie bek­ijkt jouw muziek en sug­gereert nieuwe lied­jes of arti­esten die passen bij je muziek­sti­jl. Het pro­gram­ma stu­urt daar­voor een overzicht van jouw muziek naar Apple, ver­w­erkt die gegevens, en stu­urt haar sug­gesties terug. Vol­gens Steve Jobs is dit hele pro­ces anon­iem. Ik heb een poging gedaan om Genius aan de praat te kri­j­gen, maar blijk­baar heb je een Apple Store account nodig. Hoe anon­iem is zo’n func­tie wan­neer je je eerst moet reg­istr­eren?

Een video van het event is online beschik­baar op de site van Apple: Apple Spe­cial Event, Sep­tem­ber 2008.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.