Base Check hologram

Holo­gram­men hebben al een tijd­je gele­den de wereld van Star Wars ver­lat­en en duiken steeds meer op. Enkele maan­den gele­den nog wer­den zow­el vriend als vijand ver­baasd door het holo­grafisch optre­den op Coachel­la van de in 1996 overleden Tupac Shakur. Een knappe presta­tie als je weet welke tech­nieken en infra­struc­tu­ur er nodig zijn om dit te realis­eren.

Voort­bouwend op dat idee bedacht Duval Guil­laume een leuke cam­pagne om de samen­werk­ing tussen Base en Spo­ti­fy te lanceren.1Het tarief­plan van Base Check, spe­ci­aal voor muziek­liefheb­bers, geeft je 2 Gb data per maand én een Spo­ti­fy Pre­mi­um account. Hon­der­den voor­bi­j­gangers kre­gen de kans om in enkele minuten tijd een meter­shoog holo­grafisch stand­beeld van zichzelf op een sokkel te lat­en ver­schi­j­nen. Een inno­vatieve reclame voor een orig­i­neel prod­uct.

Die hele pre­sen­tatie deed met meteen denken aan de actie die Con­trex opzette om mensen op een leuke manier aan het fiet­sen te kri­j­gen.

https://www.youtube.com/watch?v=yEH4Yum4nN4

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *