Het zal uw kind maar zijn

Only in Amer­i­ca…

Maribel CuevasMari­bel Cuevas lives in a poor dis­trict of Fres­no, in cen­tral Cal­i­for­nia, with her Span­ish-speak­ing fam­i­ly. The girl, who speaks lit­tle Eng­lish, has admit­ted throw­ing a stone at a group of boys she says were pes­ter­ing her with water bal­loons as she walked down the street. An ambu­lance was called, but arrived flanked by three police patrol vehi­cles. A heli­copter mean­while hov­ered over­head. The 11-year-old was then read her rights twice in Eng­lish before being detained. She has since spent five days in deten­tion, in which she was grant­ed one 30 minute vis­it by her par­ents. Verder lezen bij BBC.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de domme rede­nen waar­voor ze over de plas al een rechtza­ak aanspan­nen. Je kunt het zo zot niet bedenken of er heeft zich ooit wel een advo­caat op gestort. Wan­neer ik dit lees moet ik boven­di­en terug­denken aan al het kat­tek­waad dat ik vroeger zelf al eens uithaalde. Ik zou nu waarschi­jn­lijk nog steeds in de bak zit­ten vrees ik.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.