Ground Zero 3D

Tij­dens een vrij moment is Google Earth toch echt wel geweldig speel­go­ed!

Ground Zero, with Google Earth

Voor zij die het er nog zon­der moeten stellen bli­jven de gewone kaarten ook plezant. Onze Lati­jns-Amerikaanse vrien­den kun­nen er onder andere Jezus mee zien!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.