Momenteel kan je alle haltes van De Lijn op kaart terug­vinden bin­nen Google Maps. Wat nog ont­breekt is een inte­gratie van de reista­bellen zodat je online een route kan plan­nen met de bus of tram. Want zeg nu zelf: de online routeplan­ner van De Lijn laat soms toch te wensen over qua gebruiksvrien­delijkheid.

Bin­nenko­rt komt er waarschi­jn­lijk een oploss­ing uit de bus door samen­werk­ing van de Vlaamse ver­vo­ers­maatschap­pij en Amerikaanse zoekgi­gant. Een afgew­erk­te inte­gratie was oor­spronke­lijk voorzien voor begin 2011, maar door juridis­che kwest­ies in een aan­tal provin­cies bleef de uitvo­er­ing achter­we­gen. Die prob­le­men zouden nu achter de rug moeten zijn. Bei­de par­ti­jen lieten weten in de eind­fase van de ontwik­kel­ing te zijn.

De Lijn routeplanner in Google Maps
Voor­beeld van De Lijn routeplan­ner in Google Maps

Zelf zie ik dat dubbel en dik zit­ten. Zek­er wan­neer er ook nog een mobiele appli­catie komt. Momenteel gebruik ik in Brus­sel de MIVB Android app met live updates. Een gelijkaardi­ge toepass­ing voor Vlaan­deren is zek­er welkom.

Bron: Stap­je dichter bij routeplan­ner De Lijn op Google Maps (ZDNet)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

  1. Ik denk dat dit in Par­i­js of Lon­den wordt gedaan. De lijn moet data exporteren in GTFS for­maat, je kan het online check­en en voor som­mige ver­vo­ers­maatschap­pi­jen zelfs down­load­en. Dit kan bij de MIVB ook maar daar moet je eerst akko­ord gaan met een dis­claimer enzo.

  2. De real­time dien­stregeling voor de lijn in google maps is al heel lang aangekondigd. Het plan was om dit “eind 2011” te lanceren, las ik ergens. Wie weet komt het er ooit echt van :)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *