Over gedwongen huwelijken en de truc met de lepel

Kindbruidjes in Jemen

Gedwon­gen huwelijken zijn een vorm van mensen­han­del. Vaak gaat het om buiten­landse bruiden die naar het West­en komen om te trouwen met eerder inwij­kelin­gen. Daar­naast heb je ook nog geheime verlovin­gen waar­bij door­gaans jonge vrouwen naar hun moed­er­land terugk­eren om te trouwen met een (onbek­ende) oud­ere man. Een rap­port uit het Verenigd Koninkrijk legt deze toe­s­tanden uit, en geeft ook een mogelijke uitweg.

Forced mar­riages are par­tic­u­lar­ly com­mon dur­ing the sum­mer hol­i­day break, when there is a min­i­mal chance of a child’s absence being noticed. The For­eign Office’s Forced Mar­riage Unit received 400 reports in the three months up to the end of August last year, though it is feared that many more cas­es go unre­port­ed. More than a third of those affect­ed are under 16.

Kar­ma Nir­vana, a Der­by-based char­i­ty which runs a helpline for vic­tims of forced mar­riages, has been encour­ag­ing des­per­ate teenagers to try the spoon trick. […] “When they go through secu­ri­ty, it will high­light this object in a pri­vate area and, if 16 or over, they will be tak­en to a safe space where they have that one last oppor­tu­ni­ty to dis­close they’re being forced to mar­ry.

Almost half of the 1,500 cas­es a year han­dled by the Forced Mar­riage Unit involve Pak­istan. Bangladesh counts for 11 per cent, and India eight per cent, the remain­der being spread across about 60 coun­tries, includ­ing Afghanistan, Soma­lia, and Turkey. The youngest vic­tim they have come across was aged two, the old­est was 71.

Foto: Stephanie Sin­clair voor Nation­al Geo­graph­ic.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *