In Ivoorkust heeft omstre­den pres­i­dent Lau­rent Gbag­bo de opdracht gegeven om alle finan­ciële kan­toren van Afrikaanse banken­groep ‘Cen­trale Bank van West-Afrikaanse Stat­en’ (BCEAO) over te nemen. Met deze hope­loze actie lijkt Gbag­bo, die in novem­ber vorig jaar de verkiezin­gen ver­loor maar weigert op te stap­pen, zich nog meer aan de macht vast te klam­p­en.

De BCEAO koos eerder al par­tij voor oud-pre­mier Alas­sane Ouat­tara, vol­gens de inter­na­tionale gemeen­schap de recht­matige win­naar van de presidents­verkiezingen. De BCEAO beheert de over­hei­dss­chatk­isten van acht West-Afrikaanse lan­den. 1Naast Ivoorkust is de banken­groep ook aan­wezig in Benin, Burk­i­na Faso, Guinee-Bis­sau, Mali, Niger, Sene­gal en Togo.

Laurent Gbagbo
Een sol­daat loopt voor­bij een afbeeld­ing van mr. Gbag­bo tij­dens een betoging in Abid­jan op zater­dag, 15 janauari 2010. (Jane Hahn, The New York Times.)

Voor­lop­ig weigert men alle toe­gang tot de Ivo­riaanse staat­sreken­ing aan Gbag­bo en con­sorten. Hij komt hier­door in een moeil­ijke sit­u­atie, want want zon­der geld kan hij het leg­er en de vei­lighei­ds­di­en­sten niet bli­jven betal­en om hun ste­un te behouden.

Op zich lijkt me dit een goede tac­tiek om te voorkomen dat men er met de staatskas van­door gaat. Anderz­i­jds is het toch maar ake­lig om te merken hoeveel greep zo’n bank heeft op de interne poli­tiek van een land.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.