Fractal universeIs the matter in the universe arranged in a fractal pattern? A new study of nearly a million galaxies suggests it is — though there are no well-accepted theories to explain why that would be so.

Nearly all physicists agree that on relatively small scales the distribution is fractal-like: hundreds of billions of stars group together to form galaxies, galaxies clump together to form clusters, and clusters amass into superclusters.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.