Fragments of Canadian Meteor Found

Meteoriet Canada

Fragments of the big meteorite that lit up the Canadian skies across the provinces of Alberta and Saskatchewan last week have been found, according to a report in CBC online. University of Calgary scientists said they located several meteorite fragments late Thursday afternoon, and they were planning to take reporters to the site Friday. Planetary scientist Dr. Alan Hildebrand and graduate student Ellen Milley believe thousands of meteorite bits from the 10-ton bolide are strewn over a 20-square-kilometre area. The video below of the fireball was taken by a video camera in a police car in Edmonton, Alberta.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Stijn Vogels, een erkende expert in geopolitieke en technologische trends, analyseert wereldgebeurtenissen sinds 2003. Met een geschiedenisdiploma van de Universiteit van Gent worden zijn inzichten gepubliceerd op zijn blog, Aardling, en sociale media platforms. Stijn heeft ook een wereldwijde schrijversgemeenschap opgezet gericht op internationale betrekkingen. Gekend voor "connecting the dots" tussen technologie en politiek, streeft hij ernaar 'goed te doen' door middel van zijn doordachte analyses en waardevolle perspectieven op onze snel veranderende wereld.