Afgelopen week­end kon­den we ten volle geni­eten van de gezel­lige wijk­feesten in Klein Antwer­pen. De zondag begon veel­belovend met een straal­blauwe hemel en een lekker ont­bi­jt. Zo’n dag waarop alles meez­it.

De drukke agen­da van dit wijk­feest in hart­je Antwer­pen speelde zich vooral af in en rond het stadspark, het klop­pende groene hart van deze wijk. Zelfs met een wereld­beroemd sta­tion om de hoek bli­jft dat park voor mij toch de groot­ste meer­waarde hier in de omgev­ing.

Mooie herfstkleuren in het stadspark van Antwerpen
Mooie herf­stk­leuren in het stadspark

De dag begon met een inhuldig­ing van een nieuw beeld ter hoogte van de speel­tu­in aan de Quin­ten Mat­syslei. Maar die inhuldig­ing begon al om nege­nen en op dat moment waren mijn ogen nog niet hele­maal open.

Het meeste volk werd aangetrokken door de vele spul­let­jes op de rom­mel- en broc­can­temarkt aan het Stand­beeld der Ges­neu­velden. Enkele weken gele­den was er op diezelfde plek ook al een rom­mel­markt dus dat zat wel goed. Uitein­delijk heb ik niets gekocht, maar het snuis­teren zelf was al leuk genoeg. :-)

Veel volk op de wijkfeesten
Er kwam veel volk opda­gen voor de wijk­feesten
Rommelmarkt
Leuke spul­let­je op de rom­mel­markt
Oorlogsmonument stadspark Antwerpen
Een kleur­rijk oor­logsmon­u­ment

Is u niks opgevallen bij dat laat­ste mon­u­ment? Niets dat onge­woon leek? Juist ja: de stand­beelden staan er extra kleur­rijk bij! Spe­ciale aan­kled­ing voor deze feestelijke dag. Alle beelden in het park ston­den er sti­jlvol bij!

Louis Major met sjaal
Louis Major draagt een sjaal
Pocahontas
Poc­a­hon­tas draagt een rokje

Ik keerde nadi­en nog terug om een stuk­je te joggen door de delen van het park die nog niet in beslag waren genomen door de vele kraam­p­jes en standen. Bij­zon­der leuk om op de kro­nke­lende paden van het stadspark de fiet­sende fan­fare “De Zwaluw” tegen te komen. Zij zorgden voor een aan­ge­name afwis­sel­ing in dat anders zo monot­o­ne loopritme tij­dens mijn half uurt­je joggen.

Fietsende fanfare De Zwaluw
Fiet­sende fan­fare De Zwaluw

Een heer­lijke zondag in een heer­lijke stad!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *