Fashion fotoshoot met iPhone

Dat de iPhone een multi­functioneel toes­tel is wis­ten we al langer. Maar kan het ook je pro­fes­sioneel foto­ma­te­ri­aal ver­van­gen?

Lee Mor­ris van Fstoppers.com nam de uitdag­ing aan om een volledi­ge foto­shoot te doen met enkel een iPhone 3GS. Het resul­taat is deze “amaz­ing iPhone-only pro-fash­ion pho­to shoot.”

Meer infor­matie en grotere foto’s op de web­site van Fstop­pers

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.