Euro 2008 spelers

Groep A: Zwitserland, Tsjechië, Portugal en Turkije

Euro 2008 Groep A(7 juni) De open­ingswed­stri­jd van het toer­nooi ging tussen Zwit­ser­land en Tsjechië. De Zwit­sers begonnen aardig aan de wed­stri­jd, die erg hard gespeeld werd door de Tsjechen. Kapitein Alexan­der Frei, die tij­dens de eerste helft uitviel en de rest van het toer­noei zal moeten mis­sen, zag vanop de bank hoe zijn ver­di­en­stelijke ploeg­maats met het kle­in­ste ver­schil ver­loren. Per­soon­lijk vond ik dat de Zwit­sers de over­win­ning ver­di­en­den, maar wie niet scoort zal ook nooit win­nen. [ZWI 0–2 TSJ]
Lat­er die avond ston­den Por­tu­gal en Turk­i­je tegen­over elka­ar. Bei­de ploe­gen maak­ten er een aardi­ge match van met een hoog tem­po. Alhoewel de stri­jd aan­vanke­lijk nog even­wichtig is viel op dat de Por­tugezen veel vak­er voor doel­gevaar zor­gen. Tij­dens de tweede helft wer­den de Por­tugezen beloond met een ver­di­end doelpunt. Diep in de blessureti­jd maak­te Raul Meire­les het hele­maal af en ver­loor Turk­i­je met 0–2. Het beloofde een rustig nacht te wor­den, zon­der toeterende Turkse autokar­avaan. [POR 0–2 TUR]

(11 juni) Aangezien ik me van­daag aan de andere kant van het land bevond heb ik geen enkele wed­stri­jd kun­nen vol­gen. Op de trein hoorde ik dat Por­tu­gal alvast had gewon­nen van Tsjechië, wat goed nieuws was aangezien ik tij­dens dit toer­nooi sup­port­er voor de Selecção das Quinas. [TSJ 1–3 POR]
Bij onze thuiskomst hoor­den we in de verte veel rumour en clax­onerende auto’s, wat me deed ver­moe­den dat Turk­i­je had gewon­nen en gast­land Zwit­ser­land was uit­geschakeld. Zo’n vroege uitscha­kel­ing van een organ­is­erend land, dat moet gele­den zijn sinds Bel­gië tij­dens Euro 2000. [ZWI 1–2 TUR]

(15 juni) Gast­land Zwit­ser­land was al uit­geschakeld en Por­tu­gal was al zek­er van groep­swinst. Daar­door speelden de Por­tugezen met een B‑elftal. De eerste goal viel pas in de 71ste min­u­ut, en iets lat­er sco­orde Hakan Yakin nog­maals via penal­ty. De Zwit­sers kon­den dan toch nog hun eer kun­nen red­den met een over­win­ning. [ZWI 2–0 POR]
Turk­i­je en Tsjechië stre­den om een plaats in de kwart­fi­nale. Bei­de ploe­gen moesten dus absolu­ut win­nen. Het was Jan Koller die met het hoofd het eerste doelpunt erin knalde. De Turken vie­len tij­dens de eerste helft erg tegen. In de 74ste min­u­ut vol­gde ein­delijk de tegen­goal van Turk­i­je. Nu kre­gen we pas een echte wed­stri­jd. De Tsjechen maak­ten er 2–1 van, waar­door zij virtueel geplaats zijn voor de kwart­fi­nales. Vlak voor het einde sco­or­den de Turken echter nog 2 goals in enkele minuten en de Tsjechen het wel kon­den schud­den. Tij­dens de slot­minuten ver­loren de Turken nog hun doel­man. De laat­ste minuten waren nog bij­zon­der span­nend maar bracht­en geen veran­der­ing meer. [TUR 3–2 TSJ]

Groep B: Oostenrijk, Kroatië, Duitsland, en Polen

Euro 2008 Groep B(8 juni) Het tweede gast­land, Oost­en­rijk, speelde zijn eerste wed­stri­jd tegen Kroat­ië. Het Balkan­land kwam al vroeg op voor­sprong dankz­ij een straf­schop, waar­na de match ver­wa­ter­de. Een laat Oost­en­rijks slotof­fen­sief mocht niet bat­en waar­door Kroat­ië uitein­delijk won met het kle­in­ste ver­schil. [OOS 0–1 KRO]
Polen liep niet over van de klasse. En ook Duit­s­land, toch één van de favori­eten voor dit tornooi, maak­te weinig indruk. Spi­jtig genoeg voor Polen werd de wed­stri­jd beslist door Duitse spel­ers van Poolse afkomst: Lukasz Podol­s­ki kon twee maal scoren, de tweede keer op aangeven van Miroslav Klose. Heel Duit­s­land juichte uit­bundig, behalve de twee Bay­ern-spel­ers. [DUI 2–0 POL]

(12 juni) Kroat­ië nam het op tegen Duit­s­land. Deze wed­stri­jd werd gefloten door onze eigen schei­d­srechter Frank de Bleeckere. Geheel tegen de verwachtin­gen in kwa­men de Kroat­en al vroeg op voor­sprong. De Duit­sers schrokken wakker en lanceer­den een tegenof­fen­sief, zon­der resul­taat, en de Kroat­en ver­dubbelden alsnog hun score. Duit­s­land probeerde nog langsz­ij te komen dankz­ij de inzet van extra aan­vallers, maar ver­loor uitein­delijk met 2–1. [KRO 2–1 DUI]
Oost­en­rijk ver­sus Polen. Bei­de lan­den waren debu­tant op dit EK. Oost­en­rijk begon sterk aan de wed­stri­jd en creëerde ook de meeste kansen. Toch was de eerste goal voor de Polen. De Oost­en­rijk­ers tra­cht­ten de gelijk­mak­er te scoren, maar slaag­den daar niet in. In de 93ste kre­gen ze dan nog een straf­schop, met 1–1 als eind­score. Oost­en­rijk blij, de Polen waren diep teleurgesteld. Als daar maar geen rellen van komen. [OOS 1–1 POL]

(16 juni) [OOS 0–1 DUI] en [POL 0–1 KRO]

Groep C: Nederland, Italië, Roemenië en Frankrijk

Euro 2008 Groep C(9 juni) De eerste match van groep c tussen Roe­menië en Frankrijk had ik gemist maar naar het schi­jnt was het een bij­zon­der saaie match die eindigde in een gelijk­spel. De Mor­gen schreef: “Een een­tonige Franse ploeg ger­aak­te niet door de Roe­meense vest­ing en ziet de twi­jfel in de ploeg alleen maar groeien.” Zal Frankrijk de groep­sronde over­leven? [ROM 0–0 FRA]
De wed­stri­jd tussen Ned­er­land en Ital­ië lat­er op de avond was dan wel weer erg mooi. Een erg sterk spe­lend Oran­je kwam halfweg de eerste helft op voor­sprong dankz­ij een con­tro­ver­sieel — buiten­spel? — doelpunt van Ruud van Nis­tel­rooy. Vijf minuten lat­er ver­dubbelde Snei­jder de score. Ital­ië vocht aardig terug, maar ver­loor uitein­delijk nog met 3–0 van een erg sterk Ned­er­lands elf­tal. [NED 3–0 ITA]

(13 juni) Wereld­kam­pi­oen Ital­ië had tegen Roe­menië wat goed te mak­en sinds haar smadelijke ned­er­laag tegen Ned­er­land. De Azzur­ri begonnen agressief aan de wed­stri­jd en sco­or­den laat in de eerste helft een afgekeurd doelpunt. Na de rust werd het in enkele minuten 1–1, waar­na Gian­lui­gi Buf­fon nog een straf­schop wist te stop­pen. Als Ital­ië niet oppast ligt het straks al uit het toer­nooi. [ITA 1–1 ROE]
In Bern diezelfde avond speelde een indruk­wekkend Ned­er­land tegen vice-wereld­kam­pi­oen Frankrijk. Als Oran­je vanavond won dan waren ze groep­swin­naar en gin­gen ze zek­er door naar de vol­gende ronde. De par­tij begon met enkele ste­vige tack­les, en ter­wi­jl ik even in de keuken sta sco­orde Dirk Kuyt via hoekschop. Ned­er­land opende sterk. De Fransen probeer­den uit­er­aard langsz­ij te komen, maar stoot­ten telkens op een erg sterke Edwin van der Sar. Na rust kende de wed­stri­jd een enorm hoog tem­po en sco­orde Ned­er­land nog­maals. In de 70ste min­u­ut maakt hen­ry ein­delijk het eerste doelpunt voor Frankrijk op dit EK, om een min­u­ut lat­er opnieuw het dek­sel op de neus te kri­j­gen met een prachtige goal van Arjen Robben. In de toegevoegde tijd vol­gde nog een genade­schot. As the Dutch say: “Van­bastisch!” [NED 4–1 FRA]

(17 juni) [NED 2–0 ROM] en [FRA 0–2 ITA]

Groep D: Griekenland, Zweden, Spanje en Rusland

Euro 2008 Groep D(10 juni) Kon coach Guus Hid­dink zijn suc­cesver­haal met vorige nationale elf­tallen als Zuid-Korea en Aus­tral­ië her­halen? David Vil­la kroonde zich in één wed­stri­jd meteen al tot top­schut­ter van het toer­nooi. Rus­land wist alsnog haar eer te red­den door te scoren in de 86ste min­u­ut. In ieder geval geen sterk begin voor de Russen. Is dit Span­je miss­chien kan­sheb­ber voor de ein­dover­win­ning? [SPA 4–1 RUS]
Het sta­dion was hele­maal geel: de Zweedse fans waren duidelijk in grote getal­en afgeza­kt naar Salzburg. De Grieken speelden verve­lend defen­sief. Zo begonnen ze in de 42ste min­u­ut de bal al rond te tikken om toch maar gauw naar hun kleerkamers te kun­nen. Het pub­liek reageerde terecht met gefluit en boegeroep. Tij­dens de tweede helft kre­gen de Zwe­den enkele mooie kansen, met als resul­taat twee doelpun­ten in vijf minuten. Grieken­land ging terecht de boot in en zal zijn titel hoogst­waarschi­jn­lijk niet meer kun­nen ver­len­gen. [GRI 0–2 ZWE]

(14 juni) Span­je, de waarschi­jn­lijke win­naar van groep, begon over­duidelijk als favori­et aan deze wed­stri­jd. Dat maak­te de Zwe­den automa­tisch sym­pa­thiek­er als under­dog. Alhoewel Span­je al snel op voor­sprong kwam ver­liep het spel alsnog erg gelijk: de Span­jaar­den bouw­den geen muur en speelden verder. Onder­tussen tra­cht­ten de Zwe­den de gelijk­mak­er scoren; Zla­tan Ibrahi­mović deed dit erg mooi tij­dens de 34ste min­u­ut. Lang leek de match op een gelijk­spel te zullen eindi­gen, tot top­schut­ter David Vil­la in de toegevoegde tijd de Spaanse over­win­ning veilig stelde. Een ver­di­ende over­win­ning. [ZWE 1–2 SPA]
’s Avonds in Salzburg speelde Rus­land tegen huidig kam­pi­oen Grieken­land. Bei­de lan­den moesten win­nen als ze nog kans wilden mak­en om door te stoten naar de kwart­fi­nales. Ik vol­gde de wed­stri­jd met een half oog ter­wi­jl ik nog wat opdracht­en afw­erk­te, maar de match kon me niet echt boeien. Rus­land won uitein­delijk met het kle­in­ste ver­schil. [RUS 1–0 GRI]

(18 juni) [GRI 1–2 SPA] en [RUS 2–0 ZWE]. Span­je is al gek­wal­i­ficeerd, maar voor Rus­land en Zwe­den is het een alles-of-niets wed­stri­jd.

Kwartfinale

(19 juni) [POR 2–3 DUI]

(20 juni) [KRO 1–1 TUR] en 3–1 na penal­ties.

(21 juni) [NED 1–3 RUS]
(Euro 2008: Tom jaagt Ned­er­lan­ders weg.)

(22 juni) [SPA 0–0 ITA] en 4–2 na penal­ties.

Halve finale

(25 juni) [DUI 3–2 TUR]

(26 juni) [RUS 0–3 SPA]

Finale

(29 juni) Drie weken nadat in een kil Basel het tornooi op gang werd getrapt, vond deze zondag in een bloed­heet Wenen de apoth­e­ose van dit EK plaats. Span­je, met negen op negen in de groep­sronde, was het enige land op dit EK zon­der één ned­er­laag. Maar we zagen ook eerder dat de favori­eten niet alti­jd hun glan­srol kon­den realis­eren. Span­je speelde sinds zijn Europese titel in 1964 nog pre­cies één finale op een groot tornooi; Duit­s­land was vaandag aan zijn twaalfde finale in diezelfde peri­ode toe. [DUI 0–1 SPA]

Spanje wint EK 2008

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.