“Er zijn al 107,5 miljard mensen geboren”

aardeTot nu toe zijn er op aarde 107,5 mil­jard mensen geboren. Dat heeft sta­tis­ti­cus Peter Grün­wald van het Cen­trum Wiskunde & Infor­mat­i­ca op ver­zoek van het Ned­er­landse maand­blad Quest berek­end. Quest riep de vraag ‘Hoeveel mensen zijn er ooit op aarde geboren?’ uit tot de leuk­ste vraag van 2008. De redac­tie van het blad vroeg Grün­wald een nieuwe bereken­ing te mak­en. Veel weten­schap­pers hebben zich door de jaren verdiept in de vraag hoeveel mensen er op aarde hebben rondgelopen, maar hun mod­ellen zijn ver­oud­erd of gaan uit van aan­vecht­bare vooron­der­stellin­gen.

Het is moeil­ijk te zeggen hoe cor­rect het getal van 107,5 mil­jard is. Wat wel vast­staat, is dat de bew­er­ing dat er nu meer mensen op aarde zijn dan er ooit hebben geleefd, onjuist is.

De huidi­ge 6,7 mil­jard mensen vor­men slechts 6 pro­cent van alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd.

– ANP/De Tijd, 26 novem­ber 2008, p. 32.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *