Smart Times 2012

Goeiemor­gen! Uit­ges­lapen rolde ik uit bed. Nog geen min­u­ut lat­er belde Maarten aan de deur. M’n rugzak was vlug gemaakt en we reden naar Hangar 29 voor het Smart Times event. Een per­fecte par­keer­plaats kun­nen loskri­j­gen van de viren­delijke dame aan de ingang. Een lekker ont­bi­jt­je ook. Mario’s events zijn alti­jd goed geor­gan­iseerd.

Smart electric drive III

De elek­trische Smart die ik mocht testen ging als een speer. Een hele stille speer, waar nie­mand voor opz­ij ging omdat ze ‘m niet hoor­den.

Smart opladen

Dat accel­er­atiev­er­mo­gen was zalig. Pre­cies een kart. Op de ring van Antwer­pen haalden we 145 120 km/u ter­wi­jl de max­i­mum snel­heid van het ding maar 120 km/u was.

Topspeed testen

Helaas trok de weg­lig­ging op niet veel. Bij de min­ste zijwind in de bocht­en lag je auto er al. Dat gaf niet zo’n veilig gevoel. Tij­dens het laat­ste stuk­je reed ik miss­chien iet­sje te agressief. Die harde *knots* van de kas­seien klonk niet zo gezond. En stiekem hoopte ik ner­gens geflitst te zijn.

Smart ebike

https://www.youtube.com/watch?v=ocKXUyrSOr0

Die elek­trische fiet­sen waren andere koek. Het­zelfde principe als op de autoloze zondag enkele jaren gele­den, al leken die nog een tikkelt­je sneller te gaan. Leuk om naar boven te fiet­sen met zo’n ste­un­t­je.

Smart ebike dashboard

Leuk om af te dalen en met je fiets te ‘rem­men op de motor’. Maar onmo­gelijk om met de aan­dri­jv­ing op ‑4 (bat­ter­ij opladen) en in hoog­ste ver­snelling een helling te bek­lim­men.

Smart ebike

Ja, ik heb het alle­maal getest. En de top speed van 25 km/u kan je met wat rug­wind heel makke­lijk opdri­jven tot 35 km/u.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.