Eduserv down bij UGent

Eduserv server downHet was wel even­t­jes ver­schi­eten, omdat ik dacht dat m’n web­space gewist was, maar blijk­baar lag het gewoon aan de serv­er van UGent.

16u45: De stu­den­tenserv­er eduserv is wegens een crash voor onbepaalde tijd niet beschik­baar. E‑mail en H‑schijven zijn niet bruik­baar, inter­ac­tieve login is onmo­gelijk. Appli­caties op Athena zijn bruik­baar, maar u ziet een waarschuwing omtrent het ont­breken van de H‑schijf.

Even­t­jes een kopie mak­en en een noodoploss­ing invo­eren. De bestanden van m’n tem­plate staan immers op die serv­er.

Update 21 okto­ber:

10u40: Eduserv zal ten vroeg­ste tegen vanavond opnieuw oper­a­tion­eel zijn.
13u45: Ten gevolge van de crash is er geen data op eduserv ver­loren gegaan, ook de in deze peri­ode ver­zon­den mail komt in een wachtrij en wordt lat­er afgeleverd. Vóór 17u vol­gt er nog een sta­tus update.
17u00: Wij verwacht­en dat eduserv om 18u00 opnieuw beschik­baar zal zijn.

Update 22 okto­ber:

De serv­er is ver­dorie nog alti­jd onbereik­baar.

Om enkele resterende prob­le­men op te lossen zal er een onbeschik­baarheid zijn van moon­rock op zater­dag 22 okto­ber (zow­el H‑schijven als gedeelde netwerkschi­jven).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

  1. ugent.… Dat wil zeggen dat jij aan de Uni­ver­siteit van Gent zit

    Aangezien ik geen zin heb om alles door te nemen ga’k de vraag hier maar eens stellen: welke richt­ing doe je pre­cies?

    Door mijn leerkracht­en is het mij aanger­aden om bij het bepalen van een studiekeuze naar vol­gend jaar toe con­tact te zoeken met mensen die op de uni­ver­siteit zit­ten. En aangezien ik ook naar Gent ga gaan…

  2. Geschiede­nis, om pre­cies te zijn. Als er nog din­gen zijn die je wil weten, check your mail­box..

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *